FIRMA

Firma "STD Nasiłowski" specjalizuje się realizacją robót budowlanych w zakresie:

  • instalacji i sieci gazowych,
  • przyłączy i sieci wodociągowych,
  • przyłączy i sieci kanalizacyjnych,
  • robót brukarskich,
  • robót bitumicznych,
  • wszelkiego rodzaju wykopami np. pod budowę bloków lub domów mieszkalnych. 
Firma zatrudniawysokowykwalifikowaną kadrę inżynieryjno - techniczną legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

W celu podwyższeniu standardom oraz podniesienia jakości świadczonych usług firma wdrożyła System Zarządzania Jakością według Normy ISO 9001:2001 

ZDJĘCIA