KLIENT INDYWIDUALNY


Gazowa instalacja wewnętrzna

Oferujemy wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budyn-kach mieszkalnych i niemieszkalnych - od zamontowania szafki na gazomierz, poprzez wykonanie podziemnego odcinka instalacji do wykonania podejść do odbiorników gazu w budynku.

Po naszej stronie jest wykonanie robót ziemnych i montażowych, montaż szafek gazowych, zapewnienie obsługi geodezyjnej, przeprowadzenie próby szczelności wykonanej instalacji, przeprowadzenie odbioru robót.

Jedyne, czego oczekujemy od klienta to przekazanie nam projektu technicznego wraz z pozwoleniem na budowę i opinią kominiarską oraz uregulowanie należności po wykonaniu prac.

ZDJĘCIA