KLIENT INDYWIDUALNY


Przyłącza wody

Oferujemy wykonanie podłączenia budynków do sieci wodociągowej. Realizujemy wszystkie etapy tego procesu aż do "popłynięcia wody z kranu".

Po naszej stronie jest wykonanie robót ziemnych i montażowych, włączenie do istniejącego wodociągu, wykonanie podejścia pod wodomierz, zapewnienie obsługi geodezyjnej, przeprowadzenie odbioru robót z udziałem właściciela sieci.

Jedyne czego oczekujemy od klienta to przekazanie nam projektu technicznego wraz z pozwoleniem na budowę oraz uregulowanie należności po wykonaniu prac.

Możemy również wykonać projekt budowlany przyłącza wody.

ZDJĘCIA