KLIENT INDYWIDUALNY

Przyłącza kanalizacji

Oferujemy wykonanie podłączenia budynków do sieci kanalizacji miejskiej. Realizujemy wszystkie etapy tego procesu od zaprojektowania przyłącza kanalizacji do zrzutu ścieków.

Po naszej stronie jest wykonanie robót ziemnych i montażowych, włączenie do istniejącego kanału, wykonanie studzienek rewizyjnych, zapewnienie obsługi geodezyjnej i przeprowadzenie odbioru robót przez właściciela kanału, a także w przypadku konieczności - likwidacja istniejącego szamba.

Jedyne, czego oczekujemy od klienta to przekazanie nam projektu technicznego wraz z pozwoleniem na budowę oraz uregulowanie należności po wykonaniu prac.

ZDJĘCIA