KLIENT INDYWIDUALNY

Przyłącza gazu

Oferujemy wykonanie przyłączy gazu do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

Po naszej stronie jest wykonanie robót ziemnych i montażowych, wyłączenie do istniejącego gazociągu, zapewnienie obsługi geodezyjnej, przeprowadzenie odbioru robót przez właściciela sieci gazowej.

Jedyne, czego oczekujemy od klienta to przekazanie nam projektu technicznego wraz z pozwoleniem na budowę i Umowę przyłączeniową zawartą z Mazowiecką Spółką Gazownictwa oraz uregulowanie należności po wykonaniu prac.

ZDJĘCIA