OBIEKTY LINIOWE


Kanalizacje deszczowe i sanitarne

Firma wykonuje kanały grawitacyjne z rur kamionkowych, żeliwnych, PVC, Hobas, kanały ciśnieniowe z rur PE i PVC oraz rurociągi podciśnieniowe z PE.

Wykonujemy kanalizacje deszczowe odwadniające drogi wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi oraz kanalizacje ogólno-spławne na terenach osiedli mieszkaniowych wraz z podłączeniami budynków.

Stawiamy studnie z kręgów betonowych i studnie z tworzyw sztucznych.

Montujemy separatory, osadniki i przepompownie ścieków.

Zapewniamy własną obsługę geodezyjną.

ZDJĘCIA