ROBOTY BRUKARSKIE


Parkingi

Nawierzchnie parkingów układamy najczęściej na podbudowie betonowej lub z kruszywa łamanego, w zależności od założeń konstrukcyjnych. Poszczególne miejsca parkingowe wydzielane są innym kolorem kostki.

Nawierzchnie parkingów układamy z pełnego asortymentu rodzajów i kolorów kostki betonowej.

ZDJĘCIA