ROBOTY BRUKARSKIE


Ulice

Nawierzchni jezdni, głównie osiedlowych i wewnętrznych układamy na podbudowie betonowej lub z kruszywa łamanego w zależności od założeń konstrukcyjnych. Ciągi jezdne ograniczone są krawężnikami betonowymi posadowionymi na ławie betonowej. W celu lepszego odwodnienia jezdni układamy ścieki uliczne z kostki betonowej lub gotowych elementów oraz wykonujemy podłączenia kratek ściekowych do istniejącej kanalizacji deszczowej.

ZDJĘCIA